Vestibularis papillae eltávolítás.

vestibularis papillae eltávolítás

vestibularis papillae eltávolítás

A recessio teljes fedése csak Miller I. Bár számos különböző vestibularis papillae eltávolítás dolgoztak ki, jelentős részük a korlátozott indikációs terület, vagy technikai nehézségek miatt visszaszorult a gyakorlatban. A jelenleg általánosan használt műtéttechnikák a coronalisan elcsúsztatott lebenyes műtét kötőszöveti graft átültetéssel, vagy a nélkül és a subepithelialis kötőszöveti graft átültetéssel kombinált alagút tunnel technika.

Elvihető Áttekintés A vestibularis papillomatosisot kicsi, fényes, bőrszínű növekedések jellemzik a nő vulvaján, amely a hüvely külső része. A növekedések vagy papillák egyenes vonalban vagy szimmetrikus foltokként fordulnak elő a labia minora-ban - kisebb belső redőkben - a vulva mindkét oldalán. Ezek előfordulhatnak a előcsarnokban is, amely a hüvely hüvelyének a labia minora által körülvett nyitása.

Mindkét technika alkalmas Miller I. Coronalisan elcsúsztatott lebeny technika Változó vastagságú lebenyt preparálunk félvastag — teljes vastag — félvastag a papilla bázisától apicalis irányban, egy fog esetén verticalis segédmetszéssel, többszörös recessio esetén a nélkül. A lebeny szélét a zománc-cement határra helyezve a deepithelizált papillákhoz rögzítjük varratokkal.

vestibularis papillae eltávolítás

A preparálást a mucogingivalis határon túl kell kiterjeszteni, hogy a lebeny megfelelően mobilizálható legyen. A palatumból vett szabad kötőszöveti graftot az alagútba vezetjük, majd az ínyszélt a zománc-cement határ felett suturákkal rögzítjük. Frenulectomia A frenulum teljes kimetszését követően a sebszéleket varratokkal egyesítjük.

vestibularis papillae eltávolítás

Szükség esetén kiegészíthető kötőszöveti graft átültetésével is. Amennyiben ez 5 mm-nél nagyobb, a nem megfelelő vérellátás miatt tartós augmentáció nehezen érhető el.

vestibularis papillae eltávolítás

A papilla augmentációja a legkiszámíthatóbb módon, kötőszöveti graft átültetésével kombinált alagúttechnikával érhető el Azzi-technika. Sebészi koronahosszabbítás Amennyiben a fog klinikai koronájának magassága nem elegendő resturátumok retenciójának biztosítására, vagy a restaurátum széli záródási vonalának elhelyezkedése a biológiai szélesség károsodásával járna, vagy a klinikai korona rövidsége esztétikai problémát okoz, indikált a korona sebészi meghosszabbítása.

vestibularis papillae eltávolítás

A fogatlan gerinc deformitásai Seibert szerint osztályozhatók: I. Nagymértékű defektusok előrehaladott class I.

Lehet, hogy érdekel