Petefészekrák xenografts egerek

Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak | jazzpub.hu

Rák őssejtek Absztrakt A rákos őssejtek a rákos sejtek alpopulációja, amelyet az önmegújulási képesség, a tumorigenezis és a gyógyszer-rezisztencia jellemez. Ennek a tanulmánynak a célja az volt, hogy megvizsgálja a HMGA1, a sok különböző rákban bőségesen expresszálódó kromatin-átalakító faktor szerepét a rákos őssejtek szabályozásában petefészekrákban. Ezenkívül a gömb A sejtek a tapadó sejtekkel összehasonlítva nagyobb rezisztenciát mutattak a kemoterápiás szerekkel, például a paklitaxel és a doxorubicin ellen.

az emberi férgek gyógyászati ​​tünetei

A gömbsejtekben a HMGA1 leütése csökkentette a sejtek proliferációs előnyeit és gömbképző hatékonyságát, valamint a szárazsággal kapcsolatos gének expresszióját. A HMGA1 túlzott expressziója a tapadó A sejtekben fokozta a rák őssejt tulajdonságait, ideértve a szaporodást, a gömbképző hatékonyságot és a törzstel kapcsolatos gének expresszióját. A HMGA1 gömbsejtekben történő leütése csökkentette a kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztenciát, míg a HMGA1 túlexpressziója a tapadó petefészekrákos sejtekben in vitro fokozta a kemoterápiás szerekkel szembeni rezisztenciát.

Ezenkívül a HMGA1-t túltermelő A sejtek szignifikáns túlélési előnyt mutattak a kemoterápiás szerekkel végzett kezelés után egy xenograft tumorigenitási vizsgálatban. Eredményeink együttesen új betekintést nyújtanak a HMGA1 kritikus szerepére a petefészekrákos sejtek rákos őssejtjének jellemzőinek szabályozásában, ezáltal arra utalva, hogy a HMGA1 fontos célpont lehet a petefészekrákos betegek gyógymódjainak fejlesztésében.

How to Deplete Mouse Cells from Human Tumor Xenografts - Video Protocol

A gömbképző sejteket általában petefészekrákos betegek ascitesében találtak 8, és képesek daganatok kialakulására. A 11 CSC számos tulajdonsággal rendelkezik a pluripotens őssejtekkel, mivel mindkettő rendelkezik önmegújulás és differenciálódás képességével. A HMGA fehérjék építészeti tényezők, amelyek klinikai csomópontokat képeznek a kromatin hálózatban. Számos tanulmány számolt be arról, hogy a HMGA1 fontos szerepet játszik az őssejtek önmegújításában és differenciálódásában.

 • A TNF-α szerepet játszik a tumor növekedésének, túlélésének, differenciálódásának, inváziójának, metasztázisainak, citokinek és pro-angiogén faktorok folyamatainak folyamatában.
 • A tnf-α jelzés "harmóniájának" törése a rák kezelésére - onkogén | Cikkek
 • Hasnyálmirigyrák biomarker
 • Helmiflores vagy wormex
 • Új molekuláris kezelési lehetőséget azonosított az MTA TTK kutatója a vastagbélrák kezelésére | MTA
 • Petefészekrák Absztrakt Az epithelialis petefészekrákban szenvedő betegeknél a legnagyobb általános túlélés akkor érhető el, ha a maximális sebészeti erőfeszítés megtörtént.
 • Humán papillomavírus hpv adalah

Ebben a tanulmányban azt találtuk, hogy a HMGA1 drasztikusan befolyásolja a petefészek CSC-k gyógyszerrezisztenciáját, megváltoztatta az őssejtjellemzőkkel kapcsolatos gének expresszióját, valamint fokozta a sejtnövekedést és az életképességet. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy a HMGA1 kritikus szabályozója a CSC tulajdonságainak fenntartásában petefészekrákban, és új lehetőséget kínálhat a petefészekrák gyógyítására szolgáló kezelések kidolgozásához.

condyloma kenőcs kezelése nőknek

A gömböket Accutase sejt leválasztó oldattal történő kezelés útján disszociáltuk és CSC tenyészközegben tartottuk alacsony tapadású felületű lemezeken. A sejtlizátumokat 15 percig 4 ° C-on centrifugáltuk, és a felülúszókat Western-blotoláshoz használtuk. A termikus ciklusprofil a következő volt: denaturálás 95 ° C-on 30 másodpercig, lágyítás 51—55 ° C-on 30 másodpercig, az alkalmazott alapozóktól függően, és meghosszabbítás 72 ° C-on 90 másodpercig.

 1. Replikációs kompetens, legyengített herpes simplex vírus típusú HSV-1 mutánsokat fejlesztettünk ki, amelyeket HFnek és Hhnek neveztek, és amelyeket az onkolitikus aktivitásuk szempontjából kiértékeltek.
 2. Petesejtek enterobiosis vermicularis
 3. Az OvCa metasztázisa magában foglalja a sejtek és a celluláris aggregátumok közvetlen kiterjesztését vagy hámlasztását a peritoneális üregbe, a mátrix-leválasztott sejtek túlélését komplex aszcites folyadékfázisban, majd a hasi szerveket tartalmazó mesothelium béléshez való tapadását, hogy szekunder elváltozásokat hozzanak létre, amelyek gazdasejt-és gyulladásos komponenseket tartalmaznak.
 4. Férgek eltávolításuk módszerével
 5. Luminalis hormonrák a
 6. A nyakán lógó papillómák
 7. Új molekuláris kezelési lehetőséget azonosított az MTA TTK kutatója a vastagbélrák kezelésére Van más lehetőség a tumorsejtek kezelésére: amennyiben e sejteket a szeneszcencia nevű állapotba visszük át, akkor nem keletkeznek áttétek, és a rákos daganat növekedése is leáll.

Sejtproliferációs vizsgálat A proliferációt két módszerrel határoztuk meg: egy kolorimetrikus 3- 4, 5-dimetil-tiazolil -2, 5-difenil-tetrazolium-bromid MTT teszttel és a sejtszámlálással.

A sejtproliferáció mérésére az A sejteket 24 lyukú tenyésztőlemezre oltottuk be lyukonként 1x sejt sűrűséggel. Különböző kísérleti körülmények között végzett tenyésztés után a sejteket kétszer mostuk HBSS-sel és inkubáltuk μl MTT-oldattal 0, 5 mg ml- 1 2 órán át 37 ° C-on. Az inkubálás után az MTT-oldatot eltávolítottuk, a sejteket dimetil-szulfoxiddal lyukonként μl kezeltük, és az oldat abszorbanciáját nm hullámhosszon mikrotábla-spektrofotométerrel TECAN határoztuk meg, lineáris hígításig.

A sejtek számát Trypan-kék oldat Sigma-Aldrich alkalmazásával határoztuk meg.

Szabadalom és termékfejlesztés

Az A sejteket együtt transzfektáltuk a pLKO. A sejteket kontroll pLKO. A sejt túlélésének százalékát a kezeletlen kontrolléhoz viszonyítva fejeztük ki. A minta ALDH-aktivitását a dietil-amino-benzaldehiddel végzett reakció által meghatározott küszöbértéket meghaladó fluoreszcencia-intenzitás alapján határoztuk meg. A sejteket 7 napig hagytuk tovább növekedni, és a szferoidok számát mikroszkóp alatt megszámoltuk. A négy mátrix bármelyikével egyező szekvenciákat HMGA1 szekvenciáknak neveztük.

A fennmaradó szekvenciákat HMGA1 osztályba soroltuk és a Genomatix mátrix könyvtárban található egyéb TF kötőhely motívumok alapján vizsgáltuk a standard paraméterek felhasználásával, a korábban leírtak szerint. Petefészekrák xenografts egerek D. Ross biztosította. Luciferáz-vizsgálat Az A sejteket 12 üregű tenyésztőlemezekre szélesztjük, lyukonként 3x sejttel. Az ABCG2 riporter konstrukciót az előzőekben leírtak szerint állítottuk elő. Huszonnégy órával később a sejteket összegyűjtöttük, lizáltuk és centrifugáltuk g-vel 3 percig 4 ° C-on, és a luciferázaktivitást a gyártó utasításai szerint határoztuk meg Luciferase Assay System, Promega.

Az összes kísérleti értéket átlagoltuk az egyes kísérleti körülmények három párhuzamos meghatározása alapján, és a kísérleteket három példányban végeztük. A tumorsejtekkel átültetett egereket ezután kéthetente megvizsgáltuk a daganat megjelenésének szempontjából vizuális megfigyelés és tapintás alapján. A gyógyszeres rezisztencia megerősítésére in vivo14 nappal az A sejtinjekció után, paklitaxelt 5 mg kg- 1 intraperitoneálisan injektáltunk meztelen egerekbe 3 és 4 naponként.

A daganatok méretét naponként mértük. Az egereket anesztézisek túladagolásával elpusztítottuk a A tumorigenitást naponta mértük, kezdve az A sejtinjekció után 14 nappal.

Valamennyi egeret anesztézia-túladagolás útján megöltük a Immunhisztokémiai elemzés Az immunfestéshez a daganatokat eltávolítottuk, formalinnal fixáltuk és petefészekrák xenografts egerek ágyaztuk be. A paraffinnal beágyazott mintákból μm-es intervallumokban vettünk a 6 μm vastag metszeteket, és megfestettük a jelzett antitestekkel; ezt mosás és a Vectashield táptalajban Vector Laboratories, Burlingame, CA, USA 4 ', 6-diamidinofenilindollal történő felhelyezése a sejtmagok megjelenítéséhez.

Eredmények Az A petefészekrákos sejtekből izolált gömbsejtek őssejt-szerű tulajdonságokkal rendelkeznek A CSC gazdag tulajdonságait mutató gömbök előállításához A petefészekrákos sejteket ültettünk ultra-alacsony tapadású tenyésztőlemezekre Neurobasal táptalajban EGF, bFGF és B kiegészítéssel. Ezekben a tenyésztési körülmények között, amelyekben a szérum éhezése miatt megfigyelték a sejtek halálát, a sejtek aggregátumai képződtek, és szuszpenzióban tovább növekedtek 1a. Két héttel a bevonás után egyes aggregátumok gömbökké tömörödtek, amelyeket nem lehet elkülöníteni a pipettázással.

Az úszó gömböket és a klasztereket Accutase-kezeléssel szétválasztottuk és a Ezt a megközelítést alkalmazva fenntartható gömböket nyertek az A petefészekrákos sejtekből. Az A petefészekrákos sejtekből származó spheroid sejtek őssejt-szerű tulajdonságokkal rendelkeznek. A szferoidok képeit a Méretezőruda, μm.

A kutatásról

Teljes méretű kép Annak meghatározására, hogy az A condylom col uterin sejtekből képződött szferoidok CSC-szerű tulajdonságokkal rendelkeznek-e, összehasonlítottuk a szférával és a tapadó A sejtekkel kapcsolatos, a szövettel kapcsolatos gének expressziós szintjét. Ezért a szárral kapcsolatos gének expressziós szintjét Western blot módszerrel elemeztük. Ezért az ALDH-t expresszáló sejtek százalékos arányát az A sejtek tapadó sejtjeiben és szferoidjaiban áramlási citometriás elemzéssel megvizsgáltam.

Amint az 1c. Ha összehasonlítottuk a többi CSC tulajdonságot, ideértve a proliferációs előnyöket és a gyógyszerrezisztenciát, a gömbsejtek nagyobb proliferációt és nagyobb ellenállást mutattak a paklitaxellel vagy doxorubicinnel szemben a tapadó sejtekhez képest 1d és e ábra.

A HMGA1 meghatározó szerepe a petefészekrák őssejtek önmegújulásában és gyógyszer-rezisztenciájában

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy az A petefészekrákos sejtek szferoidtenyészete gazdagodott CSC tulajdonságokkal rendelkező sejtek számára. Ezek az eredmények határozottan azt sugallják, hogy humán papillomavírus 16-os típusú gén HMGA1 fontos szerepet játszik a szárazsággal kapcsolatos gének expressziójának szabályozásában petefészekrákos sejtekben.

A HMGA1 expresszió megváltoztatása megváltoztatja a szárazsággal kapcsolatos gén expresszióját.

test méregtelenítő nedvek

Amint a 4a. Ábrán petefészekrák xenografts egerek, a HMGA1 leütése az A gömbsejtekben Hogyan kezeljük a parazitákat? csökkentette a gömbsejtek proliferációs előnyeit 4a. Ábra, felső panel.

Rákmodellek Absztrakt A szkrínelési vizsgálatokban a 3, 4, 5, 4'-tetrametoxiszilbene DMU négy metabolitjának citotoxikus aktivitását vizsgáltuk A és SKOV-3 petefészekráksejtek ellen. A további vizsgálatokhoz a legaktívabb 3'-hidroxi-3, 4, 5, 4'-tetrametoxiszilbenet DMU metabolitot választottuk. Mivel a DMUnek a DMUre történő átalakuláson keresztül metabolikus aktiválódásnak kellett alávetni magát, megpróbálták tisztázni a proliferatív anti-proliferációs aktivitásának mechanizmusát.

A HMGA1-t túltermelő A adhéziós sejtek szignifikáns növekedést mutattak a kontroll tapadó sejtekhez képest, a szaporodási szinttel összehasonlítva a gömbsejtekkel 4a. Ábra, alsó panel. A gömbképződés a petefészek CSC-k jellegzetes tulajdonsága; ezért megvizsgáltuk a HMGA1 expressziójának hatását az A sejtekből származó szferoidok kialakulására.

Amikor a HMGA1 expressziót az A gömbsejtekben leütötte, a gömbképző képesség jelentősen csökkent 4b ábra. Ezzel szemben, amikor a HMGA1-et túlzott mértékben expresszálták az Ahoz tapadó sejtekben, a szferoidok száma és mérete jelentősen megnőtt 4c.

A HMGA1 leütéssel rendelkező A gömbsejteket összehasonlítják a kontroll A gömbsejtekkel felső panelés a HMGA1-t túltermelő A tapadó sejteket összehasonlítják a kontroll A tapadó sejtekkel alsó panel.

Az ABCG2 promoter riporter konstrukcióinak ko-transzfekciója a HMGA1-túlexpressziós konstrukcióval, összehasonlítva az ABCG2 promoter riporter konstrukciók önmagában történő transzfekciójával, szignifikánsan megnövekedett luciferáz aktivitást eredményezett 5b. A HMGA1-túlexpressziós konstrukció ko-transzfekcióját követő luciferázaktivitási vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy az egyes kötőhelyek deléciója szignifikánsan csökkent HMGA1-indukált luciferázaktivitást eredményezett 5c ábratehát arra utal, hogy petefészekrák xenografts egerek HMGA1 egynél több helyhez kötődik az ABCG2 promotortól 5'-irányban, és ezután szabályozza az ABCG2 transzkripciós aktivitását.

A HMGA1-kötő helyeket négyzetek jelzik. A Western blot elemzés eredményeit az alsó panelen mutatjuk be. Teljes méretű kép Ezután megvizsgáltuk, hogy a HMGA1 expresszió szabályozza-e a gyógyszerrezisztenciát petefészekrákos sejtekben.

A HMGA1 expresszióját az A gömbsejtekben leütötték vagy az A adhéziós sejtekben túlzott mértékben expresszálták, kemoterápiás szerekkel, például paklitaxellel vagy doxorubicinnel végzett inkubálás után.

A HMGA1-knockdown A gömbsejtek inkubálása paklitaxellel vagy doxorubicinnel szignifikánsan csökkent életképességet eredményezett a kontroll gömbsejtekhez képest 5d. Ábra, bal oldali panelek. A Petefészekrák xenografts egerek túltermelő Ara tapadó sejtek inkubálása paklitaxellel vagy doxorubicinnel a HMGA1-t túltermelő sejtek életképességének jelentős növekedését eredményezte a kontrollhoz tapadó sejtekhez képest 5d.

Ábra, jobb oldali panelek. Ezek az eredmények együttesen arra utalnak, hogy a HMGA1 részt vesz a petefészekrákos sejtek gyógyszerrezisztenciájának szabályozásában.

A HMGA1 fokozza a petefészekrákos sejtek gyógyszerrezisztenciáját in vivo To evaluate the effect of HMGA1 expression in promoting drug resistance in vivowe performed xenograft tumorigenicity assays with A ovarian cancer cells. However, when the mice were treated with paclitaxel, the tumor size after control A cell injection decreased after day 42, whereas the tumor size in HMGA1-overexpressing A cells continued to increase Figure 6a.

helmint rendszer

These results strongly suggest that HMGA1 is an important factor regulating the drug resistance of ovarian cancer cells in vivo. HMGA1 overexpression enhances the drug resistance of ovarian cancer cells in a xenograft tumor model.

Paclitaxel was injected at each data petefészekrák xenografts egerek. DAPI and the indicated antibodies are shown. Méretezőruda, petefészekrák xenografts egerek μm.

Teljes méretű kép Vita Ovarian cancer has recently been evaluated as a Szemölcsök, amelyek hogyan kezelték disease; thus, understanding the cellular and molecular properties of the CSC petefészekrák xenografts egerek in ovarian cancer is important to understanding and curing this deadly disease.

In our study, the CSC population was enriched in ovarian cancer cells through spheroid formation, which is a defining characteristic of epithelial stem cells. We found that HMGA1 expression was also significantly higher in spheroids than in adherent cells.

Knockdown of HMGA1 in spheroid cells resulted in the decreased expression of stemness-related genes, whereas the overexpression of HMGA1 in adherent cells led to the increased expression of stemness-related genes.

HMGA1 is known to contribute to neoplastic transformation, cell proliferation and anchorage-independent growth in numerous human cancers. Silencing of HMGA1 expression in ovarian CSCs abrogated resistance to chemotherapeutic reagents, including paclitaxel and doxorubicin, in vitro.

Moreover, silencing of HMGA1 expression led to the increased sensitivity of A petefészekrák xenografts egerek to paclitaxel treatment in petefészekrák xenografts egerek in vivo xenograft tumor model. Consistently with these results, the association of HMGA1 overexpression with resistance to anti-neoplastic drugs in various cancers has been suggested. HMGA1 forms an enhanceosome with recruited transcription factors and repositions nucleosomes for the expression of different sets of genes.

A HMGA1 meghatározó szerepe a petefészekrák őssejtek önmegújulásában és gyógyszer-rezisztenciájában

In addition, HMGA1 promotes the reprogramming of somatic cells into induced pluripotent stem cells via reprogramming factors.

Therefore, HMGA1 may be a novel therapeutic target for highly metastatic and drug resistant ovarian cancer.

 • Magyar eredmények tehetik hatékonyabbá a leukémia kezelését Mivel a nemzetközi lap Európa negyedik legrangosabb tudományos folyóirata ebben a témakörben, a szerzők szándéka a publikáció megjelentetésével a kutatási program tudományos elfogadottságának növelése.
 • Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak | jazzpub.hu
 • Hpv warzen hals
 • Condyloma a nők eltávolításakor
 • HUA2 - Neoplazmák kezelése vírusokkal - Google Patents
 • Epiteliális petefészekrák-kísérleti modellek - onkogén - Onkogén -
 • A Bax és a TRAIL együttes hatásának további vizsgálatához a hasüregben elterjedt daganatokat a meztelen egerekben SKOV3ip sejtek intraperitoneális beoltásával, majd az adenovírus vektorok beoltásával határoztuk meg.
 • Végbélrák lábfájdalom

Kiegészítő információk.

Lehet, hogy érdekel