Gyomorrák xenograftok,

Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak

Kevés azonban a miRNS-ek gyomorrák xenograftok szerepéről a gyomor karcinogenezisében. Itt elvégeztük a miRNS gyomorrák xenograftok a páros gyomorrákban és a szomszédos nem-daganatos szövetekben differenciálisan expresszált miRNS-ek szkrínelésére és megállapítottuk, hogy a miR nagymértékben alulszabályozott a gyomorrákos szövetekben. A miR túlzott expressziója szignifikánsan hpv kezelés terhesség a gyomorrákos sejtek proliferációját in vitro és in vivo.

A miR kényszerített expressziója gyomorrákos sejtekben szignifikánsan csökkentette a Janus kináz 2 JAK2 fehérje szintjét, és elnyomta egy olyan luciferáz riporter aktivitását, amely a JAK2 3'-nem transzlált régióját hordozta, amelyet a várható miR- A kötőhely jelzi, hogy a JAK2 lehet miR célgén.

Ezenkívül a JAK2 ektopiás expressziója részben megfordíthatja a miR által okozott sejtproliferáció gátlását. Végül szignifikáns inverz korrelációt találtunk a miR expresszió és gyomorrák xenograftok JAK2 fehérje szintje között a gyomorrákban.

Ezért ezek az adatok azt sugallják, hogy a miR tumorszuppresszorként működhet a gyomorrákos sejtek proliferációjának gyomorrák xenograftok, potenciálisan a JAK2 onkogén megcélozása révén, ami a miR szerepet játszik a gyomorrák patogenezisében. Az elmúlt években világossá vált, hogy a miRNS-ek hogyan lehet kamatoztatni a helmintákat a legtöbb, ha nem is az összes alapvető biológiai folyamathoz, mint például a fejlődés, a differenciálódás, az apoptózis és a sejtproliferáció 4.

Egyre több tanulmány bebizonyította, hogy a miRNS-k potenciális onkogének vagy tumorszuppresszor-génekként működhetnek a rák megindulása és progressziója során4. Becslések szerint a miRNS-ek kb. A miRNS-ek rendellenes expresszióját vagy a miRNS-gének mutációit sokféle daganatban - köztük leukémiában, limfómában, emlő- tüdő- hasnyálmirigy- vastagbél- és májrákban - jól leírták.

A miRNS-ek szerepe azonban a gyomorrákban nagyrészt ismeretlen. A gyomordaganat a tüdő- emlő- és vastagbélrák mögött a negyedik leggyakoribb rák, a világon a rákkal összefüggő halálozás második legfontosabb oka 7, 8.

hatékony módszer a parazita test tisztítására

Más rákhoz hasonlóan a gyomorrák kialakulása többlépcsős folyamat, genetikai és epigenetikus változások felhalmozódásával 9, Bár eddig számos, a gyomordaganattal összefüggő miRNS-t azonosítottak, ezek közül soknak a tumorigenezisben és a mögöttes mechanizmusban betöltött szerepét még meg kell határozni.

Nemrégiben mi és mások is azonosítottunk néhány, a gyomorrákban deregulált miRNS-t, például a miR, miR, miR, miR-9 és miR 11, 12, 13, 14 gyomorrák xenograftok a miR- 21, miR és a 15, 16, 17, Ennek ellenére egészen a közelmúltig ezen miRNS-ek működését és szabályozását gyomorrákban alig vizsgálták.

Itt bizonyítékokat szolgáltatunk arra, hogy a miR az egyik leggyakrabban alulszabályozott miRNS a gyomordaganat szöveteiben, mind a gyomor resection, mind a gastroscopia eredményeként. A JAK2 ektopiás expressziója részben megfordította a miR által okozott sejtproliferáció gátlását. Ezenkívül a miR expressziója fordítva korrelált a JAK2 fehérje szintjével gyomorrákban. Ezért ezek az adatok azt sugallják, gyomorrák xenograftok a miR tumorszuppresszorként működhet, hogy befolyásolja a gyomorrákos sejtek proliferációját a JAK2 onkogén célzása révén.

Egyre nagyobb problémát jelent a rák világszerte

Eredmények A MiRet gyakran alulszabályozzák gyomorrák esetén A gyomordaganatokgenezisében potenciálisan részt vevő miRNS-ek kutatására hat primer gyomordaganatokban és azok páros illesztésű nem-daganatos szöveteiben a miRNS mikroarray profilozását végeztük a gyomorreszekción átesett betegektől. Összesen 15 miRNS-t detektáltunk, amelyek szignifikánsan differenciált expressziót mutatnak az elsődleges daganatokban, összehasonlítva a nem-tumor kontrollokkal, a mikroarray SAM páros szignifikancia-elemzésével 1A.

Ezek közül a miR bizonyult a legszorosabban szabályozott miRNS-nek a gyomordaganatokban. A miR expresszió és a gyomorrák közötti összefüggés igazolására a miR expressziót számos gyomorrákos sejtvonalban megvizsgáltuk qRT-PCR alkalmazásával.

Ezek az adatok azt mutatták, hogy a miR expresszió lényegesen gyomorrák xenograftok minden különféle fokú differenciáltságú gyomorrákból származó sejtvonalban, összehasonlítva a nem-rosszindulatú GES-1 gyomorsejtvonallal 1D ábra vagy nem daganatszövettel Kiegészítő információk, S1 ábra.

Ezért ezek az adatok azt sugallják, hogy a miR gyakran alulszabályozott a gyomorrákban. A MiR expresszióját gyakran alulszabályozzák az emberi gyomorrákban.

Search abstracts of medical publications

A Felsoroljuk azokat a miRNS-eket, amelyek a mikroarray szignifikancia-elemzésével szignifikánsan társulnak a gyomor adenocarcinómához. A nem-gyomor nyálkahártya és a gyomor adenokarcinóma reprezentatív szövettani tulajdonságait hematoxilin és eozin festéssel mutatjuk be.

Sáv, μm. B A miR relatív expressziója 48 elsődleges gyomorrák szövetben, összehasonlítva a párral illesztett szomszédos nem-daganatos szövetekkel.

A kutatásról

Az adatokat ΔΔ Ct értékekként mutatjuk be. C A MiR expressziót a gyomor adenokarcinóma és a nem daganat nyálkahártya életkorú és nem szerinti endoszkópos mintáiban határoztuk meg. Az adatokat a miR log10 értékeként mutatjuk be a GES-1 sejtekre normalizált gyomorrákos sejtvonalakban.

a kutatás rávilágít arra, hogyan

A sejteket vagy miR prekurzorral, vagy prekurzor-negatív kontroll oligonukleotidokkal transzfektáltuk különböző koncentrációkban, különböző időtartamokra.

A qRT-PCR elemzés megerősítette, hogy az érett miR expressziója szignifikánsan növekedett a miR prekurzorral transzfektált sejtekben a negatív kontrollhoz képest Kiegészítő információk, S2 ábra.

Kémiai tulajdonságok[ szerkesztés ] A trasztuzumab emtanzin egy antitest-gyógyszer konjugátum ADCegy monoklonáris antitest és egy kis molekulatömegű vegyület kombinációja.

A fáziskontraszt mikroszkópia, az MTT vizsgálatok és a közvetlen sejtszámok azt mutatták, hogy a miR túlzott expressziója szignifikánsan gátolta mind az AGS, mind az MGC sejtek proliferációját 2. Ezek az eredmények együttesen azt mutatják, hogy a miR szerepet játszhat a gyomorrákos sejtek in vitro proliferációjában.

A miR prekurzorral pre-miRa negatív kontrollal negatív vagy a fentiek egyikével sem transzfektált sejteket, amelyek különböző időtartamokonként eltérő koncentrációjúak voltak, fáziskontraszt-mikroszkópos és MTT-elemzésnek vetettük alá.

A - B A kezelt sejteket fáziskontraszt-mikroszkópos elemzéssel elemeztük 72 órával a transzfekció után. A skálarudak 30 μm-t képviselnek. E - F A 40 nm-es miR prekurzorral, 40 nm-es negatív kontrollal vagy a fentiek egyikével kezelt sejteket MTT assay-vel mértük különböző időtartamokban. Az adatokat átlag ± SD-ként mutatjuk be három független kísérletből. A miR túlexpresszáló daganatok átlagos térfogata szignifikánsan kisebb volt, mint a gyomorrák xenograftok, 10 nappal az oltás után 3A.

A kísérleti időszak végén a miR túlexpresszióval rendelkező daganatok átlagos nedves tömege szignifikánsan alacsonyabb volt, mint a kontrollé 3B.

Nemzetközi elismerés a pécsi Rákkutató- és Gyógyszerfejlesztő Központ kutatóinak | jazzpub.hu

És 3C. Ezért ezek az adatok azt mutatják, hogy a miR gátolhatja a gyomorrákos sejtek xenograft daganatának kialakulását in vivo. A miR túlzott expressziója gátolja a gyomorrákos sejtek xenograft daganatának kialakulását. A A megnövekedett miR expresszió gátolja a xenograft tumor növekedését.

Magyar eredmények tehetik hatékonyabbá a leukémia kezelését Mivel a nemzetközi lap Európa negyedik legrangosabb tudományos folyóirata ebben a témakörben, a szerzők szándéka a publikáció megjelentetésével a kutatási program tudományos elfogadottságának növelése. Az összefoglaló - "Bizonyos aminosavak és a szérumban jelenlévő egyéb kismolekulák keveréke gátolja a rágcsáló és humán daganatok in vivo növekedését" - az ben indult kutatás legújabb eredménye, melynek gyógyászati jelentősége van.

A meztelen egerekben kialakult tumorok átlagos térfogatát középérték ± SE értékként mutatjuk be. B - C A miR túlexpresszióval rendelkező xenograftok szignifikánsan kisebbek voltak, mint a kontroll xenograftok. Az egereket megöltük és a daganatokat a gyomorrák xenograftok után 3 héttel súlyoztuk.

Az egyes csoportokban kialakult daganatok szarvasgomba gomba látható B. Az egyes csoportokból származó daganatokat azonnal eltávolítottuk. Az átlagos tumortömeg átlag ± SE C. És 4D. Ezenkívül a feltételezett miRkötő helyek mutációja egyértelműen megszakította a miR túlzott expressziója által okozott luciferáz-aktivitás elnyomását 4C. A JAK2 egy miR célpont. A sejteket vagy miR prekurzorral, vagy negatív kontrollal transzfektáltuk különböző időtartamokra, és a jelzett ellenanyagokkal Western analízisnek vetjük alá.

Az aktinszintet alkalmazták terhelés-ellenőrzésként. Az oszlopok a transzfektált pRL-TK vektor Renilla luciferáz gyomorrák xenograftok normalizált Firefly luciferáz aktivitását jelzik.

Tartalomjegyzék

Minden kísérletet legalább háromszor megismételtünk, és mindegyik mintát három példányban megvizsgáltuk. Teljes méretű kép A JAK2 részt vesz a sejtproliferáció szabályozásában a miR segítségével Mivel a miR gátolja a gyomordaganat sejtproliferációját és elnyomja a JAK2 fehérje expresszióját, érdeklődni szeretnénk annak kérdésében, hogy a miR szerepet játszik-e a sejtproliferáció szabályozásában a JAK2 szabályozás révén.

Megvizsgáltuk továbbá, hogy a JAK2 ellensúlyozza-e a sejtproliferáció gátlását, amelyet a miR túlexpresszió okozott gyomorrákos sejtekben. Az adatok gyomorrák xenograftok megmutatták, hogy a JAK2 ektopiás expressziója hatékonyan megfordította a miR túlzott expressziója által okozott sejtproliferáció elnyomását 6.

Összességében ezek az eredmények összhangban állnak azzal a hipotézisünkkel, miszerint a miR gátolhatja a gyomorrákos sejtek proliferációját potenciálisan a JAK2 expressziójának szabályozásával.

A reprezentatív eredményeket átlag ± SD értékként mutatjuk be. Teljes méretű kép A miR szerepe a gyomorrákos sejtproliferáció szabályozásában.

A jelzett vektorokkal vagy oligonukleotidokkal transzfektált sejteket MTT-vizsgálatokkal vizsgáltuk.

HUA9 - N-oxycarbonyl substituted 5'-deoxyfluorocytidines - Google Patents

Az összes kísérletet legalább háromszor hajtottuk végre, és egy reprezentatív eredményt átlag ± SD-ként mutatunk be. Teljes méretű kép A miR expresszió társulása a JAK2 fehérje szintjéhez gyomorrákban Mivel a miRet gyakran gyomordaganatban szabályozták és a JAK2-t célzott a sejtproliferáció gátlására, meghatároztuk, hogy a JAK2-protein szintje társul-e a gyomorrákhoz.

Ezen eredmények klinikai relevanciájának kiértékelésére korreláltuk a JAK2 szintet a miR expresszióval ugyanazon betegekben.

humán papillomavírus férfiaknál

Amint az a 7B. Ezek az adatok azt mutatják, hogy a miR lefelé történő szabályozása összefüggésbe hozható a JAK2 fehérje szintjének növekedésével gyomorrákban.

Navigációs menü

A JAK2 protein gyomorrák xenograftok a miR expresszió korrelál a jóindulatú papilloma a torokban. A A JAK2 szignifikánsan felül van szabályozva primer gyomordaganatokban, összehasonlítva a páros gyomorrák xenograftok gyomorszövetekkel.

A szövetmintákat Western blot elemzésnek vetettük alá a jelzett antitestekkel. Aktint alkalmaztunk terhelés-ellenőrzésként. B A miR expressziója és a JAK2 protein közötti inverz korreláció primer gyomordaganatokban, párjukkal illesztett nem-tumor társaikkal szemben. Teljes méretű kép Vita Noha a gyomorrákra vonatkozó miRNS-aláírásokat megállapítottuk, a deregulált miRNS-eknek a gyomor-karcinogenezisben betöltött szerepének tisztázása a fejlõdés korai szakaszában marad. Az itt bemutatott adatok megmutatták a miR szerepét a gyomorrákban.

Gyomorrák xenograftok MiR génkiütéses egerekből kiderült, hogy a miRre schistosomiasis vakcina csak a normál glükóz-homeosztázishoz van szükség, hanem a hasnyálmirigy α- és β-sejt tömegére is szükség van. A miR érésének morfolinókkal történő érlelésének gátlása a zebrahalban feltárta a miR alapvető szerepét az inzulint kiválasztó hasnyálmirigy-szigetek kialakulásában.

Messze a miR funkcionális vizsgálata a hasnyálmirigy szabályozására korlátozódik. Kimutatták, hogy a MiR gátolja a gyomorrákos sejtek proliferációját részben gyomorrák xenograftok JAK2 célzása révén. Ezek az eredmények azt mutatják, hogy a miR daganatszupresszorként működhet, hogy potenciálisan befolyásolja a gyomorbél sejtek proliferációját a JAK2 expressziójának alsó szabályozásával.

hpv vírus entfernen

Egészen a közelmúltig kimutatták, hogy a miRet bizonyos malignitásokban, például β-catenin mutációval rendelkező élő daganat, fej- és nyak-laphámsejtes karcinóma, valamint hasnyálmirigy adenokarcinómák 26, 27, 28, ben történő deregulációja mellett vizsgálták, míg a molekuláris folyamatokról keveset tudunk A miR célpontjai ezekben a daganatokban.

Tudomásunk szerint a JAK2 lehet az első azonosított célgén, amely részt vesz a karcinogenezis szabályozásában a miR által. A JAK2 VF mutációját sok betegnél kimutatták polycythemia vera, esszenciális thrombocythemia és primer myelofibrosis esetén, ami tirozin-kináz aktivitásának aktiválását eredményezi, a STAT foszforilációját és a célgének expresszióját a 32, 33, 34, ben.

Kevés azonban a Gyomorrák xenograftok szerepéről a szilárd daganatokban, különösen a gyomorrákban. Egy nemrégiben készült jelentés nem fedezte fel a JAK2 mutációt gyomorrákban Itt először szolgáltatunk bizonyítékokat arról, hogy a JAK2 szabályozása gyomordaganattal jár. Ezenkívül azt találták, hogy a JAK2 csökkent szabályozása akár a gyomorrák xenograftok túlzott expresszióval, akár az RNSi-vel, és a JAK2 aktivitás gátlása a kis molekulájú gyomorrák xenograftok, jelentősen elnyomja a gyomorrákos sejtek proliferációját.

Ezek az adatok arra utalnak, hogy a JAK2 szerepet játszhat a gyomor karcinogenezisében. A JAK2 megcélzása új gyógyszerfejlesztés vonzó stratégiájává vált, mivel sok mieloproliferatív rendellenességben szenvedő betegben mutálódik 31, Fázisú klinikai vizsgálatok során értékelik Ezért nagyon érdekes lesz értékelni ezen molekulák hatékonyságát a gyomorrák kezelésében.

Szabadalom és termékfejlesztés

Ezenkívül a miR downregulációjának azonosítása a legtöbb gyomorrákban új terápiás lehetőséget kínálhat. A miRNS-ek terápiás alkalmazására vonatkozó vizsgálatok biztató eredményeket hoztak. A miR kényszerített expressziójára gyomorrákban szintetikus miR oligonukleotidok transzfektálásával, a miR hordozó vírusok fertőzésével vagy más, az endogén miR szintet növelő megközelítésekkel egyértelműen szükség lesz a további vizsgálatokhoz.

Kiegészítő információk.

Lehet, hogy érdekel